Všeobecné obchodné podmienky

 

vrátane

8. Reklamačný poriadok

10. Ochrana osobných údajov

 

Pod obchodnými podmienkami nájdete formuláre:

 

I. Odstúpenie od zmluvy

II. Reklamačný formulár

 

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a zároveň prevádzkovateľom e-shopu www.goute.sk, ktorým je spoločnosť GOUTE, s.r.o., Železničiarska 679/24, 94901 Nitra, Slovakia, IČO: 47845791, DIČ: 2024119724, IČ DPH: SK2024119724, Obchodný register okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č. 37642/N, OU-NR-OZP1-2014/032475-2,  č. živn. Registra 430-45805, konatkt: info@goute.sk, tel.: 0918 600 913 (ďalej len predávajúci) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

         

2. Orgán dozoru


Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1 

 

3. Objednávka – kúpna zmluva

 

3.1 Tovarom sú všetky produkty označené platnou predajnou cenou a zverejnené na webovej stránke www.goute.sk. Druh a počet výrobkov si spotrebiteľ vyberá cez eshop. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim–spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu a predávajúci sa zaväzuje tovar odovzdať kupujúcemu. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov požadovaných systémom pri realizácii objednávky.

  Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručiť dodatočne, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude    účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

 

Pri zľavnených výrobkoch z dôvodu blížiacej sa doby spotreby uvádzame dobu spotreby a kupujúci si je vedomý, že  kupuje tovar s uvedenou dobou spotreby.

 

3.2 Práva a povinnosti zmluvných strán

 

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:

1.  prevziať objednaný tovar;

2.  zaplatiť za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu;

Predávajúci je povinný:

1.  dodať kupujúcemu tovar v požadovanej akosti, množstve a v dohodnutej cene;

2.  spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

    Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

4. Platobné podmienky a ceny

 

Ceny tovaru sú platné a konečné uvádzané s DPH. Cena celého nákupu je v DPH a obsahuje cenu objednaného tovaru a dopravy. V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra. Predávajúci garantuje ceny uvedené pri jednotlivých položkách, a to ceny platné k okamihu odoslania objednávky zákazníkom. Kupujúci je v objednávke ešte pred jej potvrdením informovaný o celkovej účtovanej cene za tovar, dopravu, dobierku a celkovej cene objednávky.  

 

     Kupujúci si zvolí formu platby za tovar z nasledujúcich možností, ktoré sa mu v procese nakupovania – v pokladni vždy automaticky ponúknu aj s príslušnými poplatkami: platba kartou, apple pay, google pay, pay by square – QR kódom, dobierka, platba v hotovosti, platba vopred na účet (bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: SK7783300000002700778437, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX , účet na české koruny z ČR: 2501152909/2010 Fio banka).

     

     Ak kupujúci tovar neprezme, čím predávajúcemu vznikajú škody  spojené s dopravou, predávajúci si vyhradzuje právo dodať takému klientovi tovar, len ak už bola objednávka zaplatená online pri nákupe alebo prevodom na účet.

   Ak si kupujúci tovar neprevezme a následne žiada o jeho znovuzaslanie, znáša náklady spojené s vrátením a doručením tovaru.  

 

4.1 Zabezpečená platba

 

     Platby kartou, google pay a apple pay prebiehajú prostredníctvom platobnej brány STRIPE, sú zabezpečené podľa najvyšších bezpečnostných štandardov a akékoľvek prenášané a ukladané informácie sú vždy šifrované - ide o poprednú svetovú platobnú platformu, ktorá umožňuje prijímať online a mobilné platby od kupujúcich. STRIPE je auditovaná a certifikovaná na úrovni PCI Level 1 Service Provider, čo predstavuje naprísnejšiu úroveň certifikácie dostupný v platobnom priemysle.

 

Viac o írsko-americkej finančnej spoločnosti STRIPE  

https://stripe.com/en-gb-sk

https://en.wikipedia.org/wiki/Stripe_(company)

 

     Viac o platobných podmienkach tu. (podstránka vernostný program, doprava, spôsob platby)

 

5. Dodacie podmienky – spôsob dopravy

 

         Predajca zasiela objednaný tovar kuriérskou spoločnosťou DPD, Slovenskou poštou a Zásielkovňou (soločnosťou Paketa). Po dohode si tovar možno vyzdvihnúť osobne na adrese predajcu. So zákazníkmi objednávajúcimi tovar mimo SR a ČR dopravu dohodneme individuálne.

     Objednaný tovar odosielame na kupujúcim uvedenú adresu najneskôr do 24 hodín (pracovný deň) od prijatia objednávky (pri posielaní na dobierku) alebo do 24 hodín od prijatia platby na predajcov účet (pri platbe bankovým prevodom). Do plynutia doby sa nerátajú dni víkendov a sviatkov. Pri zaslaní tovaru kuriérskou spoločnosťou je doba dodania nasledujúci pracovný deň po odoslaní zásielky. Doba doručenia Slovenskou poštou je 1-3 dni. Ak dopravné spoločnosti termín nedodržia, predajca nenesie zodpovednosť za predĺženú dobu dodania.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za nepresné uvedenie dát zo strany kupujúceho.

Ak si kupujúci neprevezme tovar na dobierku a následne požiada o jeho znovuzaslanie, resp. si urobí novú objednávku, predávajúci si vyhradzuje právo takúto objednávku vyexpedovať až po zaplatení plnej sumy novej objednávky. Pri opakovaných prípadoch neprevzatia si tovaru na dobierku môže predávajúci objednávky takéhoto klienta v budúcnosti stornovať.

Viac o cenách a spôsoboch dopravy nájdete tu.

 

6. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

 

 a) Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci zašle predávajúcemu emailom na info@goute.sk Formulár odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza pod týmito obchodnými podmienkami.

 

b) Tovar môžete vrátiť prostredníctvom Vami zvolenej doručovacej služby na adresu: GOUTE, s.r.o., Železničiarska 679/24, 94901 Nitra.

     Zásielky na dobierku neakceptujeme! Vrátený tovar môžete poslať ako poistený balík.

     Kupujúci je povinný vrátiť tovar úplný, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom ho prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú sumu znížiť o zodpovedajúcu zníženú hodnotu tovaru.

      Ak sú s tovarom poskytované bonusy a zľavy a dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté  bonusy a zľavy.

     Nemožno vrátiť ani reklamovať tovar, ak v čase reklamácie jeho záručná doba uplynula.  

 

c)  Ak  kupujúci odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru. Za tovar zodpovedá kupujúci až do doby, kým nebude doručený na naše oddelenie vybavujúce vrátenie tovaru.

 

d)  Peniaze budú vrátené kupujúcemu do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

 

e) Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete na tejto stránke pod Obchodnými podmenkami.

 

 

7. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

 

   a) Predávajúci môže objednávku stornovať v prípade, že uvedený tovar nie je na sklade. V takom prípade bude kupujúcemu vrátená suma, ktorú za tovar zapatil, prevedením späť na jeho účet alebo adresu. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho.

b) Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak nemôže kupujúceho telefonicky zastihnúť, alebo ten nereaguje na emailové výzvy predávajúceho.

c) Ak si kupujúci opakovane neprevezme tovar na dobierku, predávajúci si vyhradzuje právo objednávky takémuto klientovi v budúcnosti stornovať.

d)  Ak si kupujúci zvolí formu platby bankovým prevodom a suma za objednávku nebude do 7 dní od potvrdenia objednávky pripísaná na účet predávajúceho, predávajúci má právo objednávku zrušiť, čím zanikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

 

8. Reklamačný poriadok.

 

 8.1 Záruka

 

 Na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho.

Ak je doba spotreby kratšia ako záručná doba 24 mesiacov, resp. 12 mesiacov, chápe sa pod záručnou dobou doba spotreby.

 

 

8.2 Postup, ako ohlásiť reklamáciu - spôsob uplatnenia reklamácie

 

8.2.1  Tovar vyňatý z reklamácie  

a) Je nevyhnutné, aby bol reklamovaný tovar v záručnej lehote, čistý, suchý, kompletný, kompaktný. Inak je predávajúci oprávnený odmietnuť prebratie predmetu reklamácie.

b) Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol poskytnutý v rámci marketingových alebo iných akcií na podporu predaja bezplatne.

c) Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, pre ktoré bola spotrebiteľovi poskytnutá zľava z kúpnej ceny (napr. tvar, deformácia, zlomený výrobok, strata mäkkosti a iné odchýlky v porovnaní so štandardným výrobkom pri zachovaní hygienických, zdravotných a iných zákonom požadovaných štandardov). Niektoré vady uvedeného typu sa môžu vyskytovať i pri výrobkoch zlacnených z dôvodu blížiacej sa doby spotreby.  

d) Na tovar sa nevzťahuje právo reklamácie, ak k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním, mechanickým poškodením, nesprávnym skladovaním zo strany kupujúceho.

e) Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

 

8.2.2 Spôsob podania reklamácie

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu nasledovne: 

1.) Elektronicky prostredníctvom Reklamačného formuláru, ktorý sa nachádza vo forme prílohy pod týmito Obchodnými podmienkami. Vyplnený formulár zašlite predávajúcemu e-mailom na adresu info@goute.sk. Ak je to kvôli uplatneniu reklamácie nutné,  kupujúci pošle v prílohe mailu fotografiu vadného výrobku.

2.) Podpísaným Reklamačným formulárom odoslaným na adresu sídla predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom. Sídlo predávajúceho: GOUTE, s.r.o., Železničiarska 679/24, 94901 Nitra.  Predávajúci nepreberá reklamovaný tovar, ktorý mu bol zaslaný prostredníctvom dobierky.  Reklamovaný tovar je spotrebiteľ povinný zaslať predávajúcemu v prípade, ak je posúdenie a vybavenie reklamácie na základe fotografií závady doložených spotrebiteľom nemožné, resp. nejednoznačné. Tovar môže tiež predávajúci žiadať zaslať na adresu svojho sídla, ak kupujúci žiada za tovar vrátenie peňazí.

   Doklad o kúpe (faktúru) obvykle netreba zasielať, nakoľko jeho číslo je uvedené v rekalamčnom formulári. Treba ho elektronicky alebo na sídlo firmy poslať, len ak o to predávajúci požiada.

 

8.2.3  Adresa na zasielanie reklamácie

Emailová adresa na zasielanie reklamácie – reklamačného formulára: info@goute.sk

Adresa na zasielanie reklamovaného tovaru a písomností súvisiacich s reklamáciou tovaru: GOUTE s.r.o., Železničiarska 24, 949 01 Nitra.

 

8.3 Lehota na vybavenie reklamácie zo strany predávajúceho


8.3.1  Predávajúci emailom potvrdí prijatie reklamácie. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamačného formulára. Predávajúci môže požiadať kupujúceho o zaslanie reklamovaného výrobku.

8.3.2 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.3.3  Reklamácia bude riešená promptne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade nedodržania termínu zo strany predávajúceho na vyriešenie reklamácie má kupujúci po uplynutí 30 dňovej lehoty právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

 

8.3.4 Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak príde k zjednaniu nápravy podľa ods. 8.4 alebo jej odôvodnenému zamietnutiu. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude spotrebiteľovi zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácií alebo v užívateľskom účte spotrebiteľa alebo na poštovú adresu spotrebiteľa.

 

8.4 Spôsoby zjednania nápravy:

 

V prípade uznania reklamácie má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

 

- primeraným znížením kúpnej ceny,

- náhradným dodaním tovaru,

- vrátením kúpnej ceny tovaru (v tomto prípade môže predávajúci žiadať vrátenie tovaru).

 

8.5. Reklamačný formulár sa nachádza vo forme prílohy pod týmito Obchodnými podmienkami.

 

    Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok uverejnených na webovej stránke www.goute.sk.

 

 

9. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.  

 

10.  Ochrana osobných údajov

 

10.1 Aké údaje, pri akých úkonoch a prečo zberáme

 

     Z bezpečnostných dôvodov a kvôli ochrane prenosu osobných údajov táto webová stránka používa protokol SSL alebo TLS šifrovanie. Šifrované pripojenie môžete zistiť pomocou reťazca „https://“ a symbolu zámku v riadku prehliadača. 

     Spoločnosť GOUTE, sro, zberá a uchováva nasledovné informácie o kupujúcom:

meno, priezvisko, fakturačná adresa a adresa dodania, telefónne číslo, mailová adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti), prípadne číslo bankového účtu, ak klient žiada v prípade reklamácie vrátiť peniaze na bankový účet.

    Údaje zberáme pri registrácii spotrebiteľa, kúpe - objednávkovom procese a reklamácii. Všetky údaje zberáme na základe zákonných oprávnení a z dôvodu plnenia povinností voči kupujúcemu.

    Spoločnosť spracúva osobné údaje na účely priameho marketingu: email, IP adresa.

     Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

10.2 Zodpovedná osoba

  Spracovanie osobných údajov je vykonávané konateľom spoločnosti. Konateľ spoločnosti GOUTE, sro Henrich Ondrušek so sídlom na adrese Železničiarska 24, 949 01 Nitra spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@goute.sk.

 

10.3 Tretie strany ako príjemcovia osobných údajov:

     Osobné údaje nebudú odovzdané tretej strane okrem strán uvedených v tomto článku, t.j spoločností, s ktorými je nutná spolupráca na uspokojenie zmluvy s kupujúcim.

     Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia: 

 

10.3.1 Prepravné spočnosti, ktorá zabezpečujú dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ; 

a) Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., identifikačné číslo 35 834 498, so sídlom Technická 7, 82104 Bratislava.

b) Packeta Packeta Slovakia s. r. o.

Kopčianska 3338/82A

851 01 Bratislava

The company is registered in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Section C., entry No. 139387

https://www.packeta.sk/

c) Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36 631 124

 

10.3.2 Spoločnosti spolupracujúce s firmou GOUTE sro

 

a) servisní partneri (vývojár stránok, programátor)

b) účtovná kancelária

 

 

10.3.3 Spoločnosti zabezpečujúce platobný styk

 

a) v prípade využitia platobnej brány: prevádzkovateľ platobnej brány –  írsko-americká finančná spolčnosť STRIPE  so sídlom v  San Franciscu a Dubline , adresa: Stripe Payments Europe Limited: 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Ireland

odkaz https://stripe.com/en-gb-sk

https://en.wikipedia.org/wiki/Stripe_(company)

 

• PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg: https://www.paypal.com/sk/webapps/mpp/gdpr-readiness-requirements

 

10.3.4. Heureka                                                                                                                                               

   Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

10.3.5 Oprávnené štátne orgány, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti.

 

10.4 Doba uchovania, likvidácia

      Osobné údaje v eshope goute.sk sú anonymizované po 10 rokoch od posledného nákupu. Ak počas doby 10 rokov nedôjde k prihláseniu zákazníka do e-shopu, je konto zákazníka z databázy vymazané spolu s prislúchajúcimi osobnými údajmi.

 

10.5 Práva kupujúceho


   
Máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. Máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o informáciu o spracúvaných osobných údajov.

 

     Práva kupujúceho / spotrebiteľa  v súvislosti s jeho osobnými údajmi:

a) vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu

b) správcu požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame

c)vyžiadať si u nás prístup k osobným údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania

d) požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu

e) na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy

f) požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov

g) na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením

h) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

    Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu info@goute.sk.

 

 

10.6 Zasielanie newsletteru

 

 Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov a súhlasil s odberom noviniek, budú mu tieto novinky zasielané prostredníctvom e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne (emailom) odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme a z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení, zrušiť.

 

11. Ukladanie Cookies

 

11.1 Správca osobných údajov ako prevádzkovateľ webovej stránky www.goute.sk používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:


merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach, základnej funkčnosti webových stránok. Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

     Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok.

    Zhromaždené cookies súbory sú / môžu byť spracované ďalšími spracovateľmi: 

    Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads

    Sociálnou sieťou Facebook, prevádzkovanou spoločnosťou Facebook (Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA), Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

     Inštalácii a uloženiu súborov cookies môžete zabrániť, respektíve inštaláciu a uloženie týchto súborov môžete zastaviť cez nastavenia vášho prehliadača tak, že si stiahnete a nainštalujete bezplatný softvér Opt-out Browser Add-on, ktorý je k dispozícii na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

 

11.2 Komentáre

   Spoločnosť využíva na svojej webovej stránke možnosť vyjadriť sa k uverejnenému článku v blogu, alebo k ponúkanému tovaru prostredníctvom komentára. Pri pridaní komentára klient uvádza osobné údaje: meno, emailová adresa, IP adresa, typ browsera.

 

 

12. Záverečné ustanovenia

 

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť iba na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny VOP alebo reklamačných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v čase odoslania objednávky kupujúcim a prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený so VOP, vrátane reklamačných podmienok.

Tieto VOP a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim a sú tiež zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

Tieto VOP sú platné a účinné od 1.12.2019 a rušia predchádzajúce znenia VOP.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (§ 3 ods.2, písm. a/ zákona č. 391/2015 Z.z.o alternatívnom riešení sporov).

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Obsahové náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu (odkaz na ars). Odkaz na platformu riešenia spotrebiteľských sporov on-line je http://ec.europa.eu/consumers/odr/ alebo priamo na webovej stránke MH SR http://www.mhsr.sk/.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu budú prednostne riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je rozhodovacia právomoc daná príslušnému všeobecnému súdu v zmysle § 84 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb., v platnom znení (Občiansky súdny poriadok).

 


      
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.10. 2022.

 

 

 

I. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (chcem zrušiť objednávku do 14 dní odo dňa doručenia tovaru) - formulár

 

Predávajúci - miesto vrátenia tovaru: GOUTE, sro, Železničiarska 679/24, 94901 Nitra,
 IČO: 47845791, 0918 600 913, info@goute.sk

Meno, priezvisko kupujúceho (spotrebiteľa):

Adresa bydliska kupujúceho:

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)
 týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa § 8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy. Vraciam predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

Číslo objednávky alebo faktúry:

Dátum objednávky alebo vystavenia faktúry:

Dátum prijatia tovaru:

Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia:

a) všetok tovar,

b) tieto výrobky (vymenovať názov výrobku a počet):

 

 

 Sumu za vrátený tovar si želám vrátiť:

na bankový účet:

šekom na adresu:

 

1. Náklady spojené s vrátením tovaru (dopravné) hradí kupujúci.

2. Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Dátum:     

Podpis spotrebiteľa (iba pri zaslaní poštou, netreba pri emailovom zaslaní):

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. REKLAMAČNÝ FORMULÁR (reklamácia vadného tovaru)

Predávajúci: GOUTE, sro, Železničiarska 679/24, 94901 Nitra,
 IČO: 47845791, 0918 600 913, info@goute.sk

 

Kupujúci (meno, adresa):

 

 

 

Týmto reklamujem dole uvedný tovar s popisom závady:

Názov tovaru:

Zakúpený dňa:

Číslo dokladu (č. faktúry alebo objednávky)

Popis chyby:

 

V prípade vyriešenia reklamácie uplatnením zľavy z kúpnej ceny alebo vrátením peňazí žiadam poukázať platbu na účet:

 

Dátum:

Podpis kupujúceho (netreba pri zasielaní emailom)

 

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---

 

vyplní predávajúci:

Vyjdarenie predávajúceho:

Vyššie uvedený tovar sme prijali na reklamáciu. Na základe preverenia stavu a podľa nášho názoru  BOLA   NEBOLA  reklamácia opodstatnená.

Návrh riešenia v prípade, že reklamácia bola opodstatnená:

- znížením kúpnej ceny,

- náhradné dodanie tovaru,

- vrátenie kúpnej ceny tovaru

 

Zodpovedná osoba:

 

Dátum:

 

Podpis predávajúceho (neplatí pri zasielaní emailom):