GOUTE, s.r.o.
Železničiarska 679/24
94901 Nitra, Slovakia


IČO: 47845791
DIČ: 2024119724
IČ DPH: SK2024119724

Obchodný register okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č. 37642/N
OU-NR-OZP1-2014/032475-2,
č. živn. Registra 430-45805

0918 600 913
info@goute.sk

obchodný register: https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=311586&SID=9&P=0

Bankové spojenie

Fio banka, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Dunajská 1
811 08 Bratislava

vklad v EUR:

IBAN: SK7783300000002700778437
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX


Pre Českú republiku – vklad v českých korunách: 2501152909/2010 Fio banka
Pre Českú republiku – vklad v EUR: 2700778437/2010